Driftstörning - Problem med nummerflyttar och aktivering av abonnemang

  • 4 December 2019
  • 5 svar
  • 95 visningar

Användarnivå 5
Emblem +1

Just nu har vi problem med aktivering av abonnemang och nummerflyttar, detta gäller både 1.0 och 2.0.


Vi arbretar på att lösa det så fort som möjligt.


5 svar

Användarnivå 5
Emblem +1

Problemet är identifierat och nu arbetas det på att lösa det.

Användarnivå 5
Emblem +1

Majoriteten av aktiveringar har nu skett och vi ser att backloggen i övrigt minskar.


Grundorsaken kvarstår och vi arbetar på en permanent lösning.

Användarnivå 3
Emblem +1

Majoriteten ska nu vara lösta. De som ligger kvar jobbar vi manuellt med att lösa.

Uppdatering följer!

Användarnivå 6
Emblem +54

Som Mimmi skrev igår är majoriteten av dessa nu lösta och ska fungera efter en omstart av telefonen. Vi jobbar manuellt på att lösa resterande så fort vi kan.

Vissa migreringar har dock behövt få nytt datum för bytet och för de användare där just detta skett gäller fortfarande det gamla SIM-kortet.

Vi kommer skicka ut information till dessa om nytt datum för bytet.

Användarnivå 6
Emblem +54

SMS har nu börjat gå ut med information om nytt datum för flytt till 2.0 till de som fått flytten avbruten.

Inget nytt SIM-kort kommer skickas ut (som det står i SMS). Datumet som står i SMS är det nya datumet ni har för bytet till 2.0.

Svara