Hur ska man tolka "mer i Sverige än i utlandet"?

  • 12 July 2017
  • 4 svar
  • 21 visningar

Hur ska man tolka skrivelsen "samt att du måste använda ditt abonnemang mer i Sverige än i utlandet", när det gäller att använda sitt Vimla-abonemang utomlands? Är det tid på mobilnätet, antal samtal, samtalstid, antal sms, datamängd - vilken eller vilka parametrar är det som används? Jag har inte hittat något konkret - det kanske inte finns?I mitt specifika fall så har jag en telefon med dubbla SIM-kort. Endast det ena kan användas för datatrafik, så jag har valt jobb-SIM-kortet för detta (för där har jag oändlig datamängd). Nu ska jag åka utomlands, men jobbabonnemanget följer inte de nya roaming-reglerna (som väl bara gäller privatpersoner?). Därför tänkte jag använda Vimla-data utomlands. Men jag har ju använt totalt 300 kB data någonsin på Vimla...Borde jag byta över mitt data-SIM-kort till Vimla och bränna 8 GB data innan jag åker utomlands för att undvika problem? Eller räcker det med att jag ringer och messar i Sverige 51 veckor per år för att uppfylla kravet på "mer"?


4 svar

@Christoffer-Holmström

https://vimla.se/eu där det står:

"Betyder ändringen att jag får bo utomlands jämt med mitt abonnemang?

Nej. EU-direktivet reglerar vilka avgifter vi som operatör får ta ut från slutanvändare. Det reglerar inte kostnaderna som uppstår för Vimla när du som användare är uppkopplat till ett utländskt mobilnät. På grund av det gör Vimla samtidigt två begränsningar; hur mycket av ditt abonnemang som du får använda inom EU samt att du måste använda ditt abonnemang mer i Sverige än i utlandet. Läs mer i våra villkor på https://vimla.se/villkor"

https://vimla.se/villkor där det står:

"6.6 Med missbruk i samband med roaming inom EU/EES avses t ex att
Tjänsten har använts till övervägande del utanför Sverige under en period
överstigande fyra månader. Om Vimla misstänker sådant missbruk av
Tjänsten, ska Vimla meddela dig om detta och ge dig möjlighet att inom
en period om två veckor upphöra med missbruket. Om du anser att Vimla
inte har fog för sitt påstående om missbruk, kan du ge Vimla underlag
som visar att (i) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den
aktuella perioden, samt att (ii) du till övervägande del har befunnit dig i
Sverige under den aktuella perioden."

Om du inte planerar att vara utomlands mer än 4 månader i rad behöver du inte bry dig, det är iaf min tolkning.

Användarnivå 6
Emblem +1

En eller ett par veckor då och då (som nog gäller de allar flesta) ska inte innebära inga problem alls även om du använder mer surf då än hemma!

Jag förstår att :

"6.6 Med missbruk i samband med roaming inom EU/EES avses t ex att Tjänsten har använts till övervägande del utanför Sverige under en period överstigande fyra månader. Om Vimla misstänker sådant missbruk av Tjänsten, ska Vimla meddela dig om detta och ge dig möjlighet att inom en period om två veckor upphöra med missbruket. Om du anser att Vimla inte har fog för sitt påstående om missbruk, kan du ge Vimla underlag som visar att (i) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den aktuella perioden, samt att (ii) du till övervägande del har befunnit dig i Sverige under den aktuella perioden."

är till för att skydda operatören mot osäkliga kostnader, men hur dynamisk är tillämpningen om man inte åsamkar operatören nämnvärda kostnader när man är utomlands?

I mitt fall tecknade jag ett nytt Vimla abonemang i slutet av juni. T.o.m. början av augusti använde jag Vimla för röstsamtal hemma i Sverige, bl.a. som en följd av att jag sade upp min fasta telefon lite i förtid p.g.a. att jag hade blivit meddelad om att Telia avecklar kopparnätet i mitt område i början av september. Mottagningsförhållanden i huset för mobiltelefoni och mobiltbredband är inte speciellt bra. För att få så bra signal som möjligt för mobiltbredband har jag 3G/4G-modemet och en raouter i fönstret på övervåningen. Jag har tidigare använt Tele2 för mobiltbredband, men sade upp mitt abonemang hos dem och abonemanget upphörde i början av augusti. Därefter satte jag in mitt SIM-kort från Vimla i 3G/4G-modemet på övervåningen för uppkoppling med mobiltbredband. När jag inte längre hade Vimla-kortet inte telefonen blev det av naturliga skäl inte använt för röstsamtal. I mitten av augusti bilade vi till Spanien och då använde vi Vimla för mobiltbredband under de knapa två veckor som resan tog. Jag har konsumerat 10,16GB under augusti där ca 2/3-delar konsumerades i Sverige. Sedan vi ankom till lägenheten i Spanien har jag inte använt Vimla-kortet, varken för mobiltbredband eller för röstsamtal, eftersom vi har Fiber-uppkoppling i lägenheten. Jag är medveten om att jag kan pausa mitt Vimla-kort, men jag kommer att flyga hem till Sverige någon gång då och då under vintern för snabbvisit några dagar åt gången. Om jag inte pausar abonemanget kommer det någon gång då och då att användas i Spanien i samband med utflyckter, samt när jag är hemma i Sverige under ett fåtal dagar några gånger under vinterhalvåret.

Hur kommer 4-månadersregeln fungera i praktiken i mitt fall om jag inte pausar abonemanget? Under nästa 4-månadersperiod kommer mitt Vimla-kort att befinna sig mer i Spanien än i Sverige. Tillämpas 4-månadersregeln strikt eller tar man hänsyn till min ganska ringa användning utomlands, även om den kanske blir marginnelt högre än min förbrukning i Sverige?

@Petter

Jag skulle vilja ha ett klargörande vad det är som gäller från dag 121 och framåt inom EU. Jag har fått information från dig att man kommer kunna fortsätta använda abonnemanget mot en kostnad, priserna skulle variera beroende på grossistpriserna (bl.a. hade du hört 7,7 euro/GB). Nu när jag pratade med supporten får jag veta att man ska räkna med att abonnemanget spärras från dag 121. Hur ska man veta vad det är som gäller när ni ger mig olika uppgifter?

Svara